An tIora Rua – Rang a hAon

D’fhoghlaim muid faoin t-iora rua.

Ansin rinne muid ioraí ag baint úsáid as páipéar crepe!