An Ghráinneog

Bhí muid ag foghlaim faoin ngráinneog i Rang a hAon. D’úsáid muid cré chun agus pasta chun ár ghráinneoga féin a dhéanamh. Bhí an spraoi againn!