An Chéad Chomaoineach

Have your First Holy Communion Studio Portrait taken in Gaelscoil Dara after the First Holy Communion Mass.

 On Saturday 17th May, you can have your First Holy Communion photograph professionally taken in a temporary studio in Gaelscoil Dara, Renmore. You will later receive the following package of prints:

 

1 – 10”x8” print

3 – 7”x5” prints

 

This package is valued at €120. You can have it for the special price of €90.

 

The portrait sitting will be available both before and after the First Holy Communion Mass at St. Oliver Plunkett Church with the first sitting at 10.00am. Sittings will be at 10 minute intervals and you can book your place by phoning Joe at (091) 778009

 

 

Dun na Mara Drive, Renmore.

www.studio5.ie

 

 

Glac do Sheans chun Griangraf Proifisiúnta stiúideo do Chéad Chomaoineach thios i nGaelscoil Dara taréis Aifreann an Chéad Chomaoinigh.

 

Is Féidir leat griangraf don Chéad Chomaoineach a fháil Dé Sathairn 17 ú Bealtaine. Tógfar an griangraf go proifisiúnta i stiúideo sealadach I nGaelscoil Dara sa Rinn Mhór. Cuirfear an pacáiste seo a leanas Chugat nios déanai:

 

1 – 10”x8” phrionta

3 – 7”x5” phrionta

Tá luach €120 ar an bpacáiste seo go hiondúil.. Tá sé ar fail duitse ar phraghas speisialta de €90.

 

Beidh an graingraf a thógáil roimh nó I ndiaidh an Aifreann a bheas ar siúl I Séipéal Naomh Oilibhéar Phuincéid. Beidh an chéad Choinne a thógail ag 10.00am. Beidh 10 nóiméad idir na connithe agus is féidir leat áit a chur in áireamh tré ghlaoch fóin a chur ar Joe ag (091) 778009

 

 

Dun na Mara Drive, Renmore.

www.studio5.ie