Clós Spraoí ar chúl/Play ground at rear of school

A thuismitheoirí,

 

Whilst we are delighted with the interest shown in the play equipment at the rear of the school, we ask that children and parents not congregate here during the school day particularly from 1.30pm to 2.30pm as the noise created is disruptive to the classes inside the school building.  School pupils are welcome to use the facility after 2.30pm (with parental supervision of course).  Please note the age restrictions on the large climbing frame (ie. 6yrs+)

 

Cé go bhuil muid an-sásta leis an spéis atá léirithe ag na páistí sa chlós spraoi ar chúl na scoile irarraimid oraibh gan teannnadh leis i rith am scoile mar go gcuireann an torann isteach ar an obair ranga taobh istigh.  Tá Fáilte roimh dhaltaí na scoile tar éis 2.30i.n (feitheoireacht ó na tuismitheoirí riachtanach).  Tabhair faoi deara le bhur dtoil an teorainn aoise ar an bhfráma dreapadóireachta mór (6 bliana + amháin

 

 

 

Le gach dea-mhéin,

 

 

Máirtín