Coiste na bPáistí 2021-2022

Bhí an chéad cruinniú againn ag tús Mí na Samhna. Phléamar ról an choiste agus tháing muid suas le córas nua stampaí agus teastaisí Gaeilge. Táimid ag iarraidh daoine a spreagadh níos mó Gaeilge a labhairt i dtimpeallacht na scoile ar bhealach dearfach.

Chomh le seo táimid chun feachtas a chur i mbun chun cosc a chuir ar bhulaíocht. Beidh gach rang ag dearadh póstaeir le crochadh ar fud na scoile. An teachtaireacht againn ná ‘Is cairde muid uilig sa scoil seo agus táimid glan in aghaidh bulaíocht ar bith’