Cruinniú Cinn Bhliana Ghaelscoil Dara (A.G.M)

Dé réir Rialacha na Roinne Oideachais & Eolaíochta tá Bord Bainistíochta nua le ceapadh ag Pátrún na scoile, an tEaspag Máirtín ó Droighneáin.  Beidh an Bord nua ag bainistiú na scoile ón gcéad lá de Nollaig 2015 go ceann ceithre bliana.  Tá sé de chúram orainn cruinniú de thuismitheoirí na ngasúr scoile a eagrú le beirt tuismitheoirí – athair agus máthair – a roghnú le bheith ar an mBord Bainistíochta nua. (Reachtáltear Cruinnithe an Bhoird tré Ghaeilge).  Beidh Cruinniú de na tuismitheoirí lena aghaidh sin ar siúl sa scoil ag 8.30pm Dé Máirt 20/10/15.

Annual General Meeting will take place on Tuesday 20th October at 8.30pm sa halla.  Two parents – a Father and a Mother –   will be elected to sit on the new Board of Management.  . . (As you are aware Board meetings are conducted “as Gaeilge”).

Coiste na dTuistí nua le cur le chéile don scoil blain seo, A new Parents Committee will also be elected for the coming year and each family should be represented at this very important meeting.   Parents Committee meetings held in English.