Pedestrian Access only to School 10/10/2015

A chairde,

Chun an clós spraoí a mhéidiú do na páistí ag am lóin beidh na geataí dúnta ó 12.30 go1.00 gach lá.  Beidh cead isteach ag coisithe ag an am seo.
In order to increase the play space for the children at lunch break the main gates to the school will close from 12.30-1.00pm daily.  Pedestrian access only to the school will be available at this time.
Le gach dea-mhéin,
Máirtín