Ranganna Cniotáil 09/09/2015

Beidh ranganna cniotáil ag tosnú arís de hAoine seo chugainn (11/9).  I rith na bliana, beidh an rang ag obair ar rudaí a thaithneoidh le na páistí – bréagáin, caipíní, 7 rle.  Beidh na ranganna ar siúl tar eis scoile gach Aoine (2:30-3:30) agus beidh costas 4 euro ar gach rang.  Is ar an Aoine amháin a bheidh na ranganna ar siúl i mbliana.  Feiliúnach do ranganna 1-6, gach leibhéal.  Tabhair isteach do bhireáin agus snáth féin, le do thoil, agus ansin beidh tú in ann bheith ag obair air ag baile freisin, agus níos mó a fháil déanta!  Má tá aon cheist, cuir glaoch ar Mháirin Ní Dhonncha (087-2483608), nó seol ríomhphost chuig mairinnidhonncha@gmail.com.

 

Knitting classes will begin again next Friday (11/9).  During the year, the class will work on various projects which the children will enjoy – toys, caps, etc.  The classes will take place after school each Friday (2:30-3:30), and the cost is 4 euro per class.  The class will only run on Friday this year (i.e. no Tuesday class).  Suitable for Rang 1 – Rang 6, all levels from beginner to advanced.  Bring your own knitting needles and yarn, please, so then you can continue to work on projects at home and get speedier results!  For more information, call Máirin Ní Dhonncha (087-2483608), or email: mairinnidhonncha@gmail.com.