Scéala Dara

Scéala Dara

18/10/11

 

Cruinniú Cinn Bhliana Ghaelscoil Dara  (A.G.M)

Dé réir Rialacha na Roinne Oideachais & Eolaíochta tá Bord Bainistíochta nua le ceapadh ag Pátrún na scoile, an tEaspag Máirtín ó Droighneáin.  Beidh an Bord nua ag bainistiú na scoile ón gcéad lá de Nollaig 2011 go ceann ceithre bliana.  Tá sé de chúram orainn cruinniú de thuismitheoirí na ngasúr scoile a eagrú le beirt tuismitheoirí – athair agus máthair – a roghnú le bheith ar an mBord Bainistíochta nua. (Reachtáiltear Cruinnithe an Bhoird tré Ghaeilge).  Beidh Cruinniú de na tuismitheoirí lena aghaidh sin ar siúl sa scoil ag 8.30pm Déardaoin 27/10/11.

Annual General Meeting will take place on Thursday 27th October at 8.30pm sa halla.  Two parents – a Father and a Mother –   will be elected to sit on the new Board of Management.  . . (As you are aware Board meetings are conducted “as Gaeilge”).

Coiste na dTuistí nua le cur le chéile don scoilbhlain seo, A new Parents Committee will also be elected for the coming year and each family should be represented at this very important meeting.   Parents Committee meetings held in English.

Síntiús/ Ealaín/Árachas/Snámh

Glacfaidh muid leis an airgead  fós má tá dearmad déanta agat air.                                             We are still accepting Parents Contribution from anyone who may have forgotten; in addition to this we would ask parents who have not yet paid their ealaín & fotocópeáil (Arts, Crafts and Photocopying) Árachas (Insurance) Kingfisher swimming fees to please send in as soon as possible.

Coláiste na Coiribe

Oíche Oscailte/Information Evening.  Dé Céadaoin 16ú Samhain. 4.30-6.30i.n Open evening for parents and prospective students Wednesday 16th November @ 4.30-6.30pm

Cúram Iarscoile Ghaelscoil Dara “Gliondara”. 

Service available 9.00am – 6.00pm 1st-4th November.  Contact Colette 0868937950

Féilire na bliana (Calendar)

  • Samhain: 31/10/11  go 07/11/11
  • Saoire na Nollag: leath-lá 22/12/11 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais 09/01/12
  • Briseadh lár téarma (Mid-term)  16ú agus 17ú Feabhra (2lá )
  • 19ú Márta Lá Saoire Bainc
  • 29ú Márta Cóineartú/Confirmation
  • Saoire na Cásca (Easter): leath-lá 02/4/12 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais 16/04/12
  • Leathanta saoire bainc (Bank Holiday) 7ú Meitheamh 4ú Bealtaine
  • 12ú Bealtaine  Céad Chomaoineach / Holy Communion
  • Saoire an tSamhraidh (Summer) leath-lá Páistí ag dul abhaile ag 12.00 26/06/12
  •  A full list of school holidays can be obtained from the Department of Education website www. Education.ie.