Scéala Dara

Scéala Dara

05/09/12

Fáilte ar ais roimh chuile dhuine. Tá súil againn go raibh saoire sona taitneamhach agaibh go léir.

Scéala Dara – Céard é?   Is nuachtlitir dhátheangach é – a bilingual newsletter in Irish & English.  This will be issued regularly and will keep you up-to-date on school news (closures, competitions, staff/parents meetings, extra-curricular activities).  Léigh go cúramach read it carefully, taking particular note of important items, marking dates on your calendar.  An Irish/English dictionary is a big help!  Check the mála scoile regularly if you’re not being presented with the Scéala Dara

Fáilte:  Fáilte ar ais roimh `chuile dhuine idir múinteoirí, tuismitheoirí agus

páistí.  Fáilte speisialta roimh na Naíonáin Bheaga (Junior Infants) and all new parents.

Beidh feitheoireacht ar siúl ó 8:40 am gach maidin agus ní gá duit imní a dhéanamh faoi do pháistí a fhágáil ón am sin ar aghaidh.

We have morning supervision from 8.40am and there is no need to be worried about dropping your child to school.  Míle bhuíochas,

Máirtín

Naíonra Nua

Tá an fhoirgneamh nua don Naíonra críochnaithe agus in úsáid.   Guímid gach rath orthu.

 

Clós Súgartha

Tá clós súgartha nau le dromchla bog (soft play area) curtha isteach ar chúl na scoile.   Bainfidh na páistí óga an-spraoi as, le cunamh Dé.

 

Árachas/(Insurance): Allianz Plc can offer parents a personal accident policy for their children at a very keen rate.  There are two options available.

(A)     Cover on a 24 hour basis – Costas € 8.00 (even accidents at home covered). Cover during any school related activity – Costas € 5.00

Negligence does not have to be proven, medical and dental expenses can be claimed by producing receipts. If interested, please return a completed form (one per child) appropriate premium for each child without delay. Many parents have already benefited from this scheme. Ná dean dearmad é a íoc do gach páiste i do chlann ar scoil.

Costais Éalaíne agus Fótocóipeáil:  Tá muid ag bailiú táille €25 an páiste

(uas-mhéid €60 do chlann amháin) le n-íoc as costaisí ealaíne agus fótocóipeáil

scrúdaithe caighdeánacha , agus rl..

We are collecting a charge of €25 per child to cover the costs of art and craft

materials, photocopying ,standardised tests etc. Maximum €60 per family

Síntiús na dTuistí (Parents’ Contribution):  We would now welcome the Parents’ Contribution (known in the parish schools as Local Contribution / Heating Costs) as soon as possible.  We would ask parents to keep up the tradition as our expenditure is increasing every year.  We guarantee you’ll get excellent value for your money.   The following rates apply:

Páiste amháin (one child) €35 Beirt (two):€40 Triúr three or more) €45

 

Damhsa/Irish Dancing:

Tá na ranganna Damhsa Dé Luain. Costas €5 in aghaidh an ranga (per class per person).

Beidh na ranganna ar siúl sa Halla Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra 1.45-2.30, na ranganna eile 2.30-3.30.

Ranganna Spáinnise (Spanish)

Ranganna Spáinnise le tosnú arís Dé Máirt 11/09/12 tar éis scoile (after School) 2.35-3.20 do ranganna 3,4,5,6 10 rang– Costas €35.00 an páiste (10 week course)

Ranganna Fraincíse/French

Ranganna Fraincíse Dé h-Aoine tar éis scoile (after School) 2.35-3.20 do ranganna 3

,4,5,6 10 rang– Costas €35.00 an páiste (10 week course) Ag tosnú 20/01/12

Má tá speis agat sna ranganna seo tabhair d’ainm do Michelle san oifig