Scéala Dara 06.12.2012

 

Poncúlacht

Táimíd ag iarraidh ar chuile dhuine a bheith in am don scoil

Má tharlaíonn sé go mbíonn tú mall ar fáth éigin (i.e. taréis 8.50r.n) Iarraimid oraibh teacht chuig oifig na scoile. Maidir le sábháilteacht do pháiste iarraimid ar gach tuismitheoirí páistí a thionlacan go dtí foirgneamh na scoile i gcónaí i gcás iad a bheith mall.

We are asking everybody to make a special effort to be on time for school and make allowances for bad weather conditions.  If it happens that you are late for any reason (i.e. after 8.50am) we would ask that you call to the school office.

As a matter of general safety we would ask that you accompany your child into the school building on all occasions when you are late.

 

 

Cuiridh Breithhá/Birthday Invitations/Cártaí Nollag

Táimid ag iarraidh ar thuismitheoirí gan cuiridh Breithlá ná cártaí Nollag  a thabhairt amach sa seomra ranga níos mó mar cothaíonn sé deacrachtaí do na páistí nach bhfaigheann ceann.  Dá bhfeicfeá aghaidh an pháistí nach bhfaigheann cárta nó cuireadh agus an díomá a bhíonn orthu thuigfeá an poinnte!!! (Please do not distribute birthday invitations/ Christmas cards in the classrooms as it causes disappointment to the children who do not receive one.  If you were to see the disappointment on the face of a child who does not receive an invitation or card you would understand!!!).

 

Bronntanas Nollag do na Muinteoirí

Níl an fhoireann scoile ag iarraidh bronntanas Nollag i mbliana.  Ba mhaith linn go dtabharfadh chuile dhuine tacaíocht do Chumann Naoimh Uinseann de Pól in ionad.  Is féidir leis na páistí cárta a dhéanamh don mhúinteoir más maith leo ach gan bronntanas a thabhairt.

This year the teachers are asking that everyone donate to St. Vincent de Paul in place of buying presents.  The children might make a Christmas card for muinteoir if they wish.

 

 

Sábháilteacht

Iarraimid ar pháistí fanacht gar don phríomhdhoras roimh am scoile ar maidin, ar bhonn sábháilteachta.  Tá foscadh breá mór ar fáil anois chun na páistí a choinneáil tirim má fhanann siad faoi agus gan a bheith sa charrchlós ná i stór na mboscaí bruscair.

We ask the pupils to remain near the front door or under the new shelter to stay dry and safe in the mornings and not to play in the car park or bin storage area.