Scéala Dara

Scéala Dara

                                                                26/01/2010

 

 

Vacsaín in aghaidh Fhliú na Muc/Swine Flu Vaccinations:

Lion isteach an fhoirm más mian nó mura mean leat go bhfaighfidh do pháiste an vacsaín.  Please fill in the form and return to us whether you give consent or not.  Vacsaín Dé Máirt seo chugain 02/02/10.  Vaccinations will be given Tuesday next 02/02/10.   Tá fáilte chuig tuismitheoirí na Naíonán teacht isteach más mian libh ag 9.15am.  Parents of children in Naíonáin Bheaga and Naíonáin Mhóra are welcome to be with their child when they receive their vaccine.  If you have misplaced your form please come to the office and fill another.  Go raibh maith agaibh.

Labhairt na Gaeilge

Ag tacú leis an bhfeachtas Labhairt na Gaeilge atá ar siúl sa scoil i mbliana, ba mhaith linn anois iarraidh ar thuismitheoirí aon “cupla focal” atá acu a úsáid i dtimpeallacht na scoile.  Cabhróidh sé go mór leis na páistí má fheiceann said an dea-shampla ó na tuismitheoirí.  To support our campaign to speak Irish at school, we are now asking the parent’s to use any Irish words, however few, they may have in the vicinity of school as it will help the children tremendously when they see the great example and effort being made by them.

Ranganna Gaeilge do Daoine Fásta/For Adults

Ag tosnú Dé Luain 01/02/10 Monday 7.00 – 8.30 pm sa scoil/in the school

8 Seachtain- 8 week course €110.00.  Eolas breise ó Michelle san oifig.  If you require further information please contact Michelle.

 

Eolaíocht/Mad Science

Mad Science ag tosnú 2.40pm Dé Céadaoin 27/01/10 do Ranganna Naíonáin Bheaga – Rang 6. 8 Seachtain Costas €60.00

 

Dataí don Dialann`

  • Cruinniú Foirne 4ú Feabhra – Páistí ag dul abhaile ag 1.00p.m
  • Briseadh lár téarma (Mid-term)  18ú agus 19ú Feabhra (2lá )

 

All-Ireland Talent Show 31/01/10

Go n-éirí le Naomi Fox atá ag glacadh páirt sa chomórtas “All-Ireland Show” ar an Domhnach beag seo chugainn.

 

 

 

 

 

 

 

www.gaelscoildara.scoilnet.ie.