Scéala Dara – 14/09/09

Poncúlacht
Táimíd ag iarraidh ar chuile dhuine a bheith in am don scoil
Má tharlaíonn sé go mbíonn tú mall ar fáth éigin (i.e. taréis 9.00am) Iarraimid oraibh teacht chuig oifig na scoile mar chuirtéis, seachas a bheith ag cur isteach ar an múinteoir ranga.
Maidir le sábháilteacht do pháiste iarraimid ar gach tuismitheoirí páistí a thionlacan go dtí foirgneamh na scoile i gcónaí i gcás iad a bheith mall.
We are asking everybody to make a special effort to be on time for school despite bad whether and roadworks.
If it happens that you are late for any reason (i.e. after 9.00am) we would ask that you call to the school office rather than interrupting the class teacher.
As a matter of general safety we would ask that you accompany your child into the school building on all occasions when you are late.

Trácht agus Páirceáil/Traffic Management and Parking
Iarrtar ar thuismitheoirí a bheith airdealleallach i gcónaí agus iad ag tiomáint i dtimpeallacht na scoile. (We are asking parents to take due care while driving in the vicinity of the school) Tugtar céad áit do bhusanna scoile. (Please give right of way to buses as they are on route to other schools) Tá carrchlós ar chúl na scoile do thuismitheoirí chun páistí a leagan agus a phiocadh suas ón scoil. (There is a car park at the rear of the school for parents picking up and dropping children to school) Úsáideann na múinteoirí agus foireann eile na scoile na h-áiteanna páirceála chun tosaigh ar an scoil. (Please note that the car park immediately to the front of the school is for the use of Teachers and other Staff) Go raibh maith agaibh.

Áthchúrsáil Éadaigh/Clothes recycling
Tá ionad áthchúrsála againn anois. We now have a clothes recycling bank. Líon suas an méid is mian leat – bainfidh an scoil sochar €3.50 amach as gach mála. Fill as many black bags as you wish, the school benefits by receiving €3.50 from each bag, which we are using to subsidise buses. Go raibh maith agaibh.

Ranganna Fraincíse

Ranganna Fraincíse tar éis scoile (after School) 2.35-3.20 do ranganna 3,4,5,6 10 rang– Costas €35.00 an páiste (10 week course) Ag tosnú Dé Máirt 03/11/09

Ranganna Karate
Ranganna Karate tar éis scoile (after School) 2.35-3.30 sa halla, ag tosnú Déardaoin 17/09/09

Snámh/Swimming (Kingfisher)

Beidh Ranganna 5 agus 6 ag tosú ar ranganna snámh sa “Kingfisher” ón gCéadaoin 16/09/2007. Costas €60.00.
Tá sé mar cuid den churaclam nua agus beifear ag súil le rannpháirtíocht. Cheques Payable to Gaelscoil Dara