Seachtain na Folláine

Bhí Seachtain na Folláine álainn againn ar scoil an tseachtain seo.

Bhí go leor ar siúl idir ióga sa halla, ealaín taobh amuigh, spraoi agus súgradh, picnic, garraíodóireacht, aghaidh phéinteáil, crannchur, comhoibriú agus cneastacht.

Míle buíochas le Rang 6 a bhí i mbun eagrúcháin agus lenár bhfoireann iontach, díograiseach a d’oibrigh le chéile chun taithí dearfach, tairbheach a thabhairt d’ár bpáistí luachmhara.
Nár laga Dia bhur lámha.