Stailc

                                                                                                            20/11/09         

 

A thuismitheoirí,

 

Mar is eol daóibh tá stailc pleanáilte don Mháirt 24/11/09.  Tá an Coiste Seirthísí Poiblí de ICTU tar éis iarraidh ar na ceardchunainn páirt faighte acu on INTO.

Ag eascairt as seo Ní Bheidh an scoil in ann glacadh le daltaí ar an lá sin ar chúinsí slándála agus sláinte.

Níl sé i gceist ag an mBord Bainistíochta cur isteach ar oideachas do pháiste agus is oth linn go gcaithfear an cinneadh seo a thógáil.

 

As you are aware, there is a day of industrial action planned for Tuesday next, November 24th.  The Public Services Committee of ICTU has called on unions to participate in this one day work stoppage and the Executive of the INTO has decided to support it.

 

Arising from this, the school will not be in a position to accept students on that day for Health and Safety reasons.

 

It is not the intention of the Board of Management to interrupt your child’s education and we very much regret having to take this course of action.