An Chéad Cruinniú agus an Feachtas Bulaíochta

Bhí an chéad cruinniú againn ag tús Mí na Samhna. Phléamar ról an choiste agus tháinig muid aníos le smaointe faoin gcóras nua stampaí agus teastais Gaeilge chun na páistí a spreagadh níos mó Gaeilge a labhairt i dtimpeallacht na scoile ar bhealach dearfach.

Chomh maith le seo chuir muid feachtas bulaíochta i mbun chun cosc a chur ar bhulaíocht i nGaelscoil Dara. Rinne gach rang póstaeir a dhearadh bunaithe ar an téama seo agus chroch muid iad ar fud na scoile.

An teachtaireacht atá againn ná :

‘Is cairde muid uilig sa scoil seo agus táimid glan in aghaidh bulaíocht ar bith’