Polasaithe/Foirmeacha

Forimeacha:

Polasaithe:

Gearrchuntas Polasaithe – Gaeilge

Policies Summary – Béarla

Cód Iompair – Gaeilge

Code of Conduct – Béarla

Polasai Frithbhulaiochta – Gaeilge

Anti Bullying Policy – Béarla

Beartas Úsáide Inghlachta Idirlín (AUP ) – Gaeilge

AUP Internet Policy – Béarla

Polasaí Obair Bhaile – Gaeilge

Homework Policy – Béarla

Ráiteas Um Chumdach leanaí – Gaeilge

Child Safeguarding Statement – Béarla

Ráiteas Stráiteas Tinrimh na Scoile – Gaeilge

Statement of Strategy for School Attendance – Béarla

Ráiteas – Príobháideachais – POD

POD – Privacy – Statement

GDPR-statement-Béarla

Polasaí – Príobháideachais – GDPR – Gaeilge

Ráiteas – GDPR – Gaeilge

GDPR-privacy-policy-Béarla 

Polasaí Garchabhrach – Gaeilge/Béarla

Tabhairt Amach Leigheas – Gaeilge/Béarla

Lón folláin – Gaeilge/Béarla

Polasaí Snámha – Gaeilge

Swimming Policy – Béarla

Teagmhais Chriticiúla 2019

Úsáid Substaintí/Substance Use – Gaeilge/Béarla