Scéala Dara – 02.12.2013

Ciste don Chlós Spraoi Nua/New Playground Fund.

Beidh na cártaí sna málaí amarach agus tá muid ag iarraidh na cártaí a fháil ar ais roimh Dé Luain 16/11/2013, beidh an tarraingt á dhéanamh Dé Céadaoin 18/12/2013.  Míle Buíochas!!!!

Coiste na dTuistí are sending home one card with 12 lines to each family for the annual raffle.  Tá costas €2 ar gach líne agus cárta = €20. We would appreciate it if you would have the tickets in before Monday16/12/2013, the draw will be held on Wednesday 18/12/2013. We have some lovely seller’s prizes for children who sell 3 or more cards. Lots of many lovely prizes to be won as can be seen on the cards..  If you require more cards please do not hesitate to contact the office.  Go raibh maith agaibh.  This year all proceeds from the raffle will go towards Ciste don Chlós Spraoi Nua/New Playground Fund.

Oíche na n-Iarscoláirí

Bhí Oíche na n-iarscoláirí againn ar Déardaoin 28/11/2013.  Tháinig Rang a Sé na bliana seo caite ar ais lena dtuismitheóirí le ceiliúradh a dhéanamh.  Bronnadh teastais (certificates) agus “An Fáinne” ar na daltaí . Ar an oíche freisin bronnadh páirt-scoláireacht Ghaeltachta €300 i gcuimhne ar Mháirín Ní Iarnáin, múinteoir sa scoil sna blianta tosaigh, ar Mhac Dara Mac Ailin (rang a 6, 2012. Beidh a ainm greannta ar an sciath buan (perpetual shield).  Ár mbuíochas do Sheosamh ó hIarnáin deartháir Mháirín a bhronn an duais ar an oíche.

Ár mbuíochas do Choiste na dTuistí, , múinteoirí agus cúntóirí riachtanais speisialta na scoile, a d’eagraigh an ócáid agus a chabhraigh ar an oíche, agus do Rang a Sé na bliana seo a chuir soláistí ar fáil dúinn.

Bhí an-oíche ann agus bhain gach duine an-taitneamh as.

Cumann Naomh Uinseann de Pól/St.Vincent de Paul

Um Nollaig ba mhaith linn go ndéanfadh ár bpáistí macnamh orthu siúd nach bhfuil chomh maith as agus go ndéanfaidís rud beag chun cabhrú leo trí Chumann Naomh Uinseann de Pól.

In the approach to Christmas, we are encouraging the children to think of others who are less fortunate and people in need in our own locality.  With this in mind, the school are asking each child to bring in one food item which will be delivered to the St. Vincent de Paul society to distribute. Suitable items are:

Sugar, Tea, Coffee, Canned foods, such as Peas, Beans, Fruit, Soup, Tuna, Salmon, Rice, Pasta, Cereal, Jam, Marmalade, Chocolate spread, BiscuitsCrackers, Crisps, Selection Boxes, Sweets, Fizzy Drinks, Mi-Wadi Orange etc., (Please check best before dates) We hope to collect these items from the children on Monday9thand Tuesday10th of December, or they can be left into the office before then.

We thank you for your support.