Scéala Dara 29/09/10

 

Trí-atlan

Ár mbuíochas ó chroí do na tuismitheoirí Kathleen Uí Ghríofa agus Deirdre Lenoach a bhailigh €850 ar son na scoile.  Ghlac siad páirt i trí-atlan roimh an samhradh agus is as sin a tháinig an t-airgead.  Caithfear an t-airgead ar ábhar ICT sa scoil.

We are very grateful to parents Kathleen Griffin and Deirdre Lenoach who participated in in the “Tri-Athlone” triathlon before the summer break, they raised €850 on behalf of the school which we will use on IT equipment.  Go raibh maith agaibh.

Ranganna Gaeilge do na Tuismitheoirí sa scoil

Ag tosnú Dé Luain 04/10/10 Monday 6.30 pm sa scoil/in the school

8 Seachtain- 8 week course €110.00.  Eolas breise ó Michelle san oifig.  If you require further information please contact Michelle.

Ma tá spéis ag an rang ó anuraidh leanacht ar aghaidh beimíd in ann freastail ar 2 grúpa.

Feadóg Stáin/Tin Whistle

Déardaoin 2.45pm-3.30pm agus 3.30-4.15pm

Má tá spéis agat sna ranganna seo tabhair d’ainm do Michelle san oifig

Síntiús/ Ealaín/Árachas/Snámh

Glacfaidh muid leis an airgead fós má tá dearmad déanta agat air.                                             We are still accepting Parents Contribution from anyone who may have forgotten; in addition to this we would ask parents who have not yet paid their ealaín & fotocópeáil(Not optional) (Arts, Crafts and Photocopying) Árachas (Insurance) Kingfisher swimming fees to please send in as soon as possible.

Aonach na Leabhar/Annual Book Fair

Mar is iondúil tá an Aonach na Leabhar le Tara Book Club ar siúl sa scoil anois go dtí 1 Deireadh Fómhair.  Bí cinnte agus buaileadh isteach le breathnú ar na leabhair le do pháiste.

As usual our Annual Book Fair with Tara Book Club is featuring in the school st thre moment til Friday October 1.

Be sure to visit with your child as reading is one of the finest gifts you can give to him or her. Please note that the school will receive 50% of the value of all books sold in the form of books to boost our library stocks.

Féilire na bliana (Calendar)

  • 13/10/10 Cúrsa  inseirbhise/Inservice Course Páistí ag dul abhaile ag 12.00
  • Samhain: 25/10/10  go 29/10/10
  • Saoire na Nollag: leath-lá 23/12/10 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais Dé Luan 10/01/11
  • Briseadh lár téarma (Mid-term) 24ú agus 25ú Feabhra (2lá )
  • Cóineartú 15ú Márta
  • Lá le Pádraig  17ú Márta  18ú Márta
  • Saoire na Cásca (Easter): leath-lá 15/4/11 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais 03/05/11
  • Céad Chomaoineach/First Holy Communion 21ú Bealtaine 2011