Sár-Chomhairle!

save-water-save-life

recycle_world (1)

Pointí Eolais/ Top Tips

Ná cuir an iomarca uisce ar phlandaí. Faigheann plandaí bás ma chuireann tu an iomarca uisce orthu.

Don’t put too much water on plants. Plants will die if you give them too much water.

 

Bailigh uisce báistí agus beathaigh na plandaí leis seo nó déan ath úsáid ar uisce a úsáideann tú chun glasraí a ní.

Collect water and use this for the plants  or re use the water you wash vegetables with.

 

Ná lig don uisce imeacht le fána, cuir as an doirteal aon uair nach dteastaíonn sé.

Don’t keep taps running for long periods of time turn off taps when they are not needed.

 

Cuir na soithí i mias in áit an t-uisce ón sconna a úsáid an t-am ar fad.

Soak dishes in water  instead of running tap water over them all the time.

 

Laghdaigh do chith nóiméad amháin agus is féidir suas le 1000 gallún uisce a shábháil in aghaidh na bliana.

Reduce time you take while in a shower by one minute and we could save 1000 gallons of water  in the year.

 

Cuir as an t-uisce  agus tú ag scuabadh do chuid fiacla.

Turn off the tap water when you are brushing your teeth.

 

Cuir buicéad faoin gcith fhad is atá tú ag fanacht le uisce te agus úsáid é seo le haghaidh  rudaí eile.

Place a bucket under your shower head so you are collecting the cold water while you wait for hot water.

 

Cur gaineamh no clocha beaga isteach i mbuidéal plaisteach agus cur isteach i do sistéal agus sábhálann seo timpeall 10 ngallún gach lá.

Place sand or pebbles in a plastic bottle and place it in your cistern this could save around 10 gallons a day.

 

Úsáid buicéad agus uisce gallúnach chun do carr a ghlanadh.

Use a bucket and warm soapy water to wash your car as opposed to a hose.

 

Na cuir uisce sios an doirteal ma tá tú in ann é a ath-úsáid.

Never pour water down the drain if there is another use for it.

 

Cuir  ciúb  oighear  i bpota le plandaí.

Place an ice cube in a hanging basket or a potted plant.

 

Úsáid uisce báistí don umar éisc.

Use rainwater for your fish tank. Rainwater is the best and most hassle free way to refill your fish tank.

 

Cuir uisce fuar i gcrúiscín sa chuisneoir agus úsáid e seo agus ná rith an tap gach uair atá tú  ag iarraidh deoch a fháil.

Store drinking water in a fridge and don’t run the tap every time you want a drink.

 

Cur 10 mbraon  de dhath bia i do sistéal, fan 10 noiméad, má tá dath sa mbabhla tá sileadh ann.

Place 10 drops of food colouring in the cistern of your toilet, wait 10 minutes, if colour appears in the bowl you have a leak.

 

Déan cinnte go bhfuil an méid ceart uisce ag teacht amach as do chroiteoir.

Set your sprinkler system accordingly  to save water.