COVID-19

  • Beidh Gaelscoil Dara ag athoscailt Dé Céadaoin, 1ú Meán Fómhair, do chuile pháiste. Tá ráiteas na scoile maidir le Covid 19 móide Plean Freagartha Covid 19 maidir le hAthoscailt Shábháilte agus Inmharthana Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta ar fáil anseo.
  • Beidh Gliondara ag athoscailt agus beidh Feitheoireacht na Maidne ar fáil.
  • Beidh muid ag brath ar chuile dhuine na treoracha a leanacht chun an scoil a choinneáil ar oscailt. An chosaint is mó ata againn ná an galar a choinneáil taobh amuigh de na geataí agus gan ligean dó sleamhnú isteach. 
  • D’fhéadfadh sé go mbeadh orainn athruithe a dhéanamh ar na socraithe seo ar bheagán fógra agus mar gheall ar sin coinnigí súil ar na ríomhphoist.

*********************************************************************************************

 Video advice for parents and students at different levels

https://www.gov.ie/en/publication/a04fc-advice-for-students-and-their-families/#returning-to-school

Físeáin le comhairle do thuismitheoirí agus do dhaltaí i ngach aoisghrúpa

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/comhairle-do-mhic-leinn-agus-a-dteaghlaigh/

Communications to Parents regarding School Transport – SEN and Primary https://www.gov.ie/en/publication/64a88-school-transport/

Teachtaireachtaí chuig Tuismitheoirí maidir le hIompar Scoile – RSO agus Bunscoileanna

https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/7cfb7-iompar-scoile/