COVID-19

  • Beidh Gaelscoil Dara ag athoscailt Dé Máirt, 1ú Meán Fómhair, do chuile pháiste. Tá ráiteas na scoile maidir le Covid 19 móide Plean Freagartha Covid 19 maidir le hAthoscailt Shábháilte agus Inmharthana Bunscoileanna agus Scoileanna Speisialta ar fáil anseo.
  • Beidh Gliondara ag athoscailt, ach ní bheidh muid in ann Feitheoireacht na Maidne a chur ar fáil mar beidh na páistí ag dul díreach go dtí na seomraí ranga seachas an Halla.
  • Beidh muid ag brath ar chuile dhuine na treoracha a leanacht chun an scoil a choinneáil ar oscailt. An chosaint is mó ata againn ná an galar a choinneáil taobh amuigh de na geataí agus gan ligean dó sleamhnú isteach. 
  • D’fhéadfadh sé go mbeadh orainn athruithe a dhéanamh ar na socraithe seo ar bheagan fógra agus mar gheall ar sin coinnigí súil ar na ríomhphoist.

*********************************************************************************************