Scéala Dara 02/12/2010

Scéala Dara

02/12/10

Oíche na n-iarscoláirí

Bhí Oíche na n-iarscoláirí againn Déardaoin seo caite.  Tháinig rang a sé na bliana seo caite ar ais lena dtuismitheóirí le ceiliúradh a dhéanamh.  Bronnadh teastais agus “An Fáinne” ar na daltaí agus bhí Róisín Ní Thomáin ó TG4 i láthair mar aoí-chainteoir.

Ar an oíche freisin bronnadh leath-scoláireacht Ghaeltachta €150 an duine i gCuimhne ar Mháirín Ní Iarnáin, múinteoir sa scoil sna blianta tosaigh, ar Chillian Breathnach agus Oisin Ó Máidín,  urraithe ag clann Mháirín agus an Bord Bainistíochta.  Beidh na h-ainmneacha siúd greannta ar na sciath buan.  Ár mbuíochas do Sheosamh ó hIarnáin deartháir Mháirín a bhronn an duais ar an oíche.

Ár mbuíochas do Choiste na dTuistí a d’eagraigh an ócáid agus a chabhraigh ar an oíche, agus do rang a sé na bliana seo a chuir soláistí ar fáil dúinn.

Bhí an-oíche ann agus bhain gach duine an-taitneamh as.

Crannchur na Nollag/Christmas Raffle

Tá an-obair ar siúl ag páistí agus tuismitheoirí.

Tá muid ag iarraidh na ticéid a fháil ar ais roimh Dé Céadaoin 16/12/2009, beidh an tarraingt á dhéanamh Dé hAoine 18/12/2009.  Míle Buíochas!!!!

We would appreciate it if you would have the tickets in before Wednesday 15/12/2010, the draw will be held on Friday 17/12/2010. Many Thanks!!!

We have some lovely seller’s prizes for children who sell 3 or more cards.

Cumann Naomh Uinseann de Pól/St.Vincent de Paul

Um Nollaig ba mhaith linn go ndéanfadh ár bpáistí macnamh orthu siúd nach bhfuil chomh maith as agus go ndéanfaidís rud beag chun cabhrú leo trí Chumann Naomh Uinseann de Pól.

This Christmas, we are encouraging the children to think of others who are less fortunate and people in need in our own locality.  With this in mind, the school are asking each child to bring in one food item which will be delivered to the St. Vincent de Paul society to distribute. Suitable items are:

Sugar, Tea, Coffee, Canned foods, such as Peas, Beans, Fruit, Soup, Tuna, Salmon, Rice, Pasta, Cereal, Jam, Marmalade, Chocolate spread, Biscuits, Crackers, Crisps, Selection Boxes, Sweets, Fizzy Drinks, Mi-Wadi Orange etc., (Please check best before dates) We hope to collect these items from the children on Monday13th and Tuesday14th of December, or they can be left into the class before then.

We thank you for your support.

Irisleabhair (Christmas Annuals):

Múinteoirí are taking orders for Folens Christmas Annuals @ €5 Please send in your order before Déardaoin 8ú Mí na Nollag.

Dátaí don dialann

8ú Nollag, Scoil dúnta Lá Pleanála – Naíonra ar oscailt (Open as usual)  – Gliondara 9am-6pm

Beidh an scoil dúnta (School closed) ón 12.00pm 23/12/2010 agus ag Athoscailt

(Re-opening) 10/01/2011.