Ionad deisiúchan rothar/Bicycle repair station

Táimid an-sásta a fhógairt go bhfuil ionad deisiúchán rothar againn anois i nGaelscoil Dara (féach grianghraf iniata), a  bhuíochas do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, a  rinne urraíocht air dúinn mar chuid de Sheachtain na Rothar. Tá sé go hiontach go bhfuil an oiread daoine ag rothaíocht chun na scoile na laethanta seo. Anois beidh daoine in ann aer a chur sa roth nó cuí a chur ar an rothar anseo. Ar ndóigh ní bréagán é seo agus caithfidh chuile dhuine aird a thabhairt agus iad aá úsáid.

We are delighted to announce the installation of a bicycle repair station (see photo attached) here in Gaelscoil Dara, thanks to Galway City Council, who have funded it for us, as part of National Bike Week. It is great to see so many people cycling to school these days. It will now be possible to pump the tyres or carry out repairs to your bicycle here. A word of caution, however, this is not a toy and all due care must be taken when using the repair station.