Obair Rang a hAon (2)

D’fhoghlaim muid go leor faoi “Jonah agus an Míol Mór” agus faoi “Naoi agus an Áirc”.

Rinne muid ealaín deas nuair a bhí na scéalta ar eolas againn.