Obair Rang a hAon (2)

Bíonn muid ag déanamh an-obair i rang a hAon. Bíonn muid ag obair i ngrúpaí agus bíonn muid breá sásta.

Éisteann muid le scéalta, bíonn comhrá againn faoi scéalta agus postaeirí. Bíonn muid ag léamh agus ag caint faoi scéalta agus bíon muid ag léamh eBooks ar na ríomhairí.