Scéala Dara 01/09/2015

Scéala Dara/Feilire na Bliaina.

Tá súil againn go raibh saoire sona taitneamhach agaibh go léir.

Scéala Dara – Céard é?   Is nuachtlitir dhátheangach é – a bilingual newsletter in Irish & English.  This will be issued regularly and will keep you up-to-date on school news (closures, competitions, staff/parents meetings, extra-curricular activities).  Léigh go cúramach read it carefully, taking particular note of important items, marking dates on your calendar.  An Irish/English dictionary is a big help!

Fáilte:  Fáilte ar ais roimh `chuile dhuine idir múinteoirí, tuismitheoirí agus

páistí.  Fáilte speisialta roimh na Naíonáin Bheaga (Junior Infants) and all new parents.

Beidh feitheoireacht ar siúl ó 8:00 am gach maidin.

We have morning supervision from 8.00am at a cost of €20 per month.

Clós Súgartha/New Playground

Tá clós súgartha nua le dromchla bog (soft play area) curtha isteach ar chúl na scoile.   Bainfidh na páistí óga an-spraoi as, le cunamh Dé.

 

Árachas/(Insurance): Cover is on a 24 hour basis – Costas € 8.00 (even accidents at home covered).  This is a whole school policy and is not optional.

Negligence does not have to be proven, medical and dental expenses can be claimed by producing receipts. Many parents have already benefited from this scheme. Ná dean dearmad é a íoc do gach páiste i do chlann ar scoil.

 

Costais Éalaíne agus Fótocóipeáil:  Tá muid ag bailiú táille €25 an páiste

(uas-mhéid €60 do chlann amháin) le n-íoc as costaisí ealaíne agus fótocóipeáil

scrúdaithe caighdeánacha , agus rl..

We are collecting a charge of €25 per child to cover the costs of art and craft

materials, photocopying ,standardised tests etc. Maximum €60 per family

 

Síntiús na dTuistí (Parents’ Contribution):  We would now welcome the Parents’ Contribution (known in the parish schools as Local Contribution / Heating Costs) as soon as possible.  We would ask parents to keep up the tradition as our expenditure is increasing every year.  We guarantee you’ll get excellent value for your money.   The following rates apply:

Páiste amháin (one child) €35 Beirt (two):€40 Triúr three or more) €45