Scéala Dara 11/09/10

 

 

Ranganna Fraincíse

Ranganna Fraincíse Dé Céadaoin tar éis scoile (after School) 2.35-3.20 do ranganna 3,4,5,6 10 rang– Costas €35.00 an páiste (10 week course) Ag tosnú Dé Máirt 21/09/10

 

.

 

Damhsa/Irish Dancing:

Tá na ranganna Damhsa Dé Luain. Costas €5 in aghaidh an ranga (per class per person).

Beidh na ranganna ar siúl sa Naíonra; Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra 1.45-2.30, na ranganna eile 2.30-3.30.

Ranganna veidlín

Ranganna veidlín ag tosnú Déardaoin 25ú Meán Fómhair

Feadóg Stáin

Ranganna ag tosnú Dé Máirt 19ú Meán Fómhair

Má tá spéis agat sna ranganna seo tabhair d’ainm do Michelle san oifig

Eolaíocht/Mad Science

Mad Science ag tosnú 2.40 Dé Ceadaoin 25/09/10          

Rudaí Caillte (Lost Property): PLEASE, PLEASE, PLEASE, label all children’s property and try to encourage them to be careful.  Cótaí fágtha sa scoil roimh an tSamhraidh – Beidh siad ar taispeáint sa verandha ar chúl na scoile Dé Luain (Monday).

  NB Clárú / Registration 2010/2011

Meabhrán do chuile chlann sa scoil. Má tá deartháir nó deirfiúr óg sa bhaile nach bhfuil cláraithe don scoil bhliain seo chugainn dean anois é. Ní bheidh muid in ann áiteanna a gheallúint mura mbeidh an t-eolas againn.  A reminder to families who have younger brothers or sisters who have not registered for the next school year, to do so immediately. We will not be able to guarantee places unless we have this information.