Scéala Dara

Scéala Dara

02/09/13

Fáilte ar ais roimh chuile dhuine. Tá súil againn go raibh saoire sona taitneamhach agaibh go léir.

Scéala Dara – Céard é?   Is nuachtlitir dhátheangach í – a bilingual newsletter in Irish & English.  Léigh go cúramach read it carefully, taking particular note of important items, marking dates on your calendar.  An Irish/English dictionary is a big help!  Check the mála scoile regularly if you’re not being presented with the Scéala Dara

Fáilte:  Fáilte ar ais roimh `chuile dhuine idir múinteoirí, tuismitheoirí agus páistí.  Fáilte speisialta roimh na Naíonáin Bheaga (Junior Infants) and all new parents.

Tá foirgneamh nua álainn againn agus táimid an-bhródúil as. Tá an comhoibriú leis an gcóras nua tráchta go hiontach ar fad agus déanann sé rudaí i bhfad níos fearr agus níos sábháilte do na páistí ar maidin agus tráthnóna.

Beidh feitheoireacht ar siúl ó 8:40 am gach maidin agus ní gá duit imní a dhéanamh faoi do pháistí a fhágáil ón am sin ar aghaidh.

Má tá cúpla duine ar fáil le trácht a stiúradh ar maidin agus tráthnóna ar feadh cúpla seachtain go dtí go mbeidh an córas ar eolas ag gach duine bheadh muid an-bhuíoch. Is féidir d’ainm a thabhairt do Mhichelle san oifig. Más féidir dhá rud a mheabhrú; Ná fág do charr sa láthair thuirlingthe agus ná páirceáil gar don chrosbhóthar ar Bhóthar Bhaile Locháin le bhur dtoil.

We now have a lovely new school of which we are very proud. We have had great cooperation with the new traffic arrangements which makes it better and safer for the children.

We have supervision organised by the staff in the morning from 8.40am so your child can be dropped off at this time.

We would be grateful if a few more people would assist us with traffic management for the next couple of weeks.

We would also like you to please note the following points: Do not leave your car unattended on the turning circle and do not park on theBallyloughane   Roadjunction.

Árachas/(Insurance):

Cover on a 24 hour basis – Costas € 8.00 (All children covered payment is not optional)

 

Costaisí Éalaíne agus Fótocóipeáil:  Tá muid ag bailiú táille €25 an páiste

 

(uas-mhéid €60 do chlann amháin) le n-íoc as costaisí ealaíne agus fótocóipeáil

scrúdaithe caighdeánacha , agus rl.. Not Optional

We are collecting a charge of €25 per child to cover the costs of art and craft

materials, photocopying ,standardised tests etc. Maximum €60 per family`

 

Síntiús na dTuistí (Parents’ Contribution):  We would now welcome the Parents’ Contribution (known in the parish schools as Local Contribution / Heating Costs) as soon as possible.  We would ask parents to keep up the tradition as our expenditure is increasing every year.  We guarantee you’ll get excellent value for your money.   The following rates apply:

Páiste amháin (one child) €35 Beirt (two):€40 Triúr nó níos mó (three or more)       €45