Scéala Dara 19/10/10

Trácht agus Páirceáil/Traffic Management and Parking

Iarrtar ar thuismitheoirí a bheith airdealleallach i gcónaí agus iad ag tiomáint i dtimpeallacht na scoile. (We are asking parents to take due care while driving in the vicinity of the school)  Tugtar céad áit do bhusanna scoile. (Please give right of way to buses as they are on route to other schools)  Tá carrchlós ar chúl na scoile do thuismitheoirí chun páistí a leagan agus a phiocadh suas ón scoil. (There is a car park at the rear of the school for parents picking up and dropping children to school) Úsáideann na múinteoirí agus foireann eile na scoile na h-áiteanna páirceála chun tosaigh ar an scoil. (Please note that the car park immediately to the front of the school is for the use of Teachers and other Staff) Go raibh maith agaibh.

 

Irish Autism Research “Autism Counts”

Iarraimid ar chuile dhuine an suirbhé a líonadh isteach.  Tá an t-eolas seo riachtanach chun foghlaim faoin ábhar seo.  Tá an t-eolas ar fad rúnda agus ní bheidh aon duine sa scoil á léamh.

We ask everyone to fill out the survey and return to school as soon as possible.  This information is very important and please be assured that it is confidential and will not be read by anyone in school.

Cruinniú Cinn Bhliana (AGM)

Beidh an Cruinniú ar siúl ar 21ú/10/10 ag 8.30pm í seomra Rang 6.  Déanfar Coiste na dTuistí a thoghadh ag an AGM/Cruinniú Cinn Bhliana gcruinniú seo agus ba cheart go mbeadh tuismitheoir ó chuile chlann í láthair.  We are holding our AGM on 21/10/10 at 8.30pm in the sixth class room.  A new Parents Committee will be elected for the coming year and each family should be represented at the meeting.

Athchúrsáil Éadaigh/Clothes recycling

Tá ionad athchúrsála againn anois.  We now have a clothes recycling bank.  Líon suas an méid is mian leat – bainfidh an scoil sochar €4.00 amach as gach mála. Fill as many black bags as you wish, the school benefits by receiving €4.00 from each bag, which we are using to subsidise buses. Go raibh maith agaibh.

Féilire na bliana (Calendar)

  • 08/12/10 Cúrsa inseirbhise/Inservice Course.  Ní bheidh na páistí ar scoil
  • 08/12/10 Naíonra Dara ar oscailt mar is iondúil, Naíonra Dara open as usual.
  • 08/12/10(Gliondara ar oscailt 9.00am – 6.00pm Please reserve your childs place in advance.
  • Saoire na Nollag: leath-lá 23/12/10 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais Dé Luan 10/01/11
  • Briseadh lár téarma (Mid-term) 24ú agus 25ú Feabhra (2lá )
  • Cóineartú 15ú Márta
  • Lá le Pádraig  17ú Márta  18ú Márta
  • Saoire na Cásca (Easter): leath-lá 15/4/11 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais 03/05/11

Céad Chomaoineach/First Holy Communion 21ú Bealtaine