Agallaimh Beirte i Rang a Trí

Tá an dá Rang a Trí tar éis cúpla seachtain a chaitheamh ag obair ar Agallaimh Beirte

Cuireann cleachtadh ar agallamh beirte go mór le foclóir, saibhreas teanga agus taithí foghlama na bpáistí. Bhí neart spraoi againn agus iad ag foghlaim. Bhí cur i láthair againn agus bhíomar thar a bheith bródúil as an méid a bhí bainte amach ag na páistí ar fad.

Agus na páistí ag cur a n-agallamh beirte i láthair thaispeáin a gcuid gcomhdhaltaí meas agus múineadh, mar gur éist siad go cúramach agus thug ugach agus moladh dá chéile.

Ár míle buíochas don bheirt Múinteoir Mairéad a rinne an mholtóireacht dúinn.

An “Yoke” sin
Nóra agus Neil
An Múinteoir agus an Scoláire
An Múinteoir agus an Scoláire
An “Yoke” sin
Nóra agus Neil
Learphóil
An Múinteoir agus an Scoláire
Nóra agus Neil
Learphóil
Learphóil
An “Yoke” sin
Learphóil
Nóra agus Neil
An Múinteoir agus an Scoláire
Nóra agus Neil
Learphóil
Learphóil
Nóra agus Neil
Nóra agus Neil
An Múinteoir agus an Scoláire
An Múinteoir agus an Scoláire
An Múínteoir agus an Scoláire