Scéala Dara – 13/10/09

 

 

Gaelscoil Dara 25 bliain ag fás i mbliana

Ár mbuíochas dóibh siúd a chabhraigh linn thar na blianta ó 1984 ar aghaidh.  Beimíd á cheiliúradh ag na hocáidí scoile ar fad i mbliana ag tosnú leis na gCruinniú Cinn Bhliana, An Quiz Boird agus Oíche na n-Iarscoláirí.  Our thanks to everyone who has helped us in the last 25 years.  We will be celebrating all school occasions starting with the AGM, Table Quiz and Past Pupils night.

 

 

Comhghairdeas/Congratulations

Comhghairdeas le Meave Ní Dhuigín agus leis an dá Rang 1.  Bhuaigh Maeve comórtas ealaíne “Primary Times” agus an duais a fuair sí ná turas soar in aisce chuig Babaró don rang ar fad!!  Ár mbuíochas le Babaró don duais seo.  Congratulations to Meave Ní  Dhuigín Rang 1, who won a free trip to Babaró for all of Rang 1, in the “Primary Times” colouring competition.  Our thanks to Babaró for this prize.  We will be refunding the money already paid to teacher in the next few days.

 Maith thú Meave!!!!!!!!!

 

Cruinniú Cinn Bhliana (AGM)

Beidh an Cruinniú ar siúl ar 22ú/10/09 ag 8.30pm í seomra Rang 6.  Déanfar Coiste na dTuistí a thoghadh ag an AGM/Cruinniú Cinn Bhliana gcruinniú seo agus ba cheart go mbeadh tuismitheoir ó chuile chlann i láthair.  Eolas faoin scoil nua á thabhairt.

We are holding our AGM on 22/10/09 at 8.30pm in the sixth class room.  A new Parents Committee will be elected for the coming year and each family should be represented at the meeting.

 

Quiz Boird/Table Quiz

Quiz boird na scoile (annual table quiz) le bheith sa Huntsman 9ú Samhain ag 8.30p.m. Please support as this is one of our main fundraising events. €40 an bord (per table). Más maith le haon duine bord a chur in áirithe roimh ré (to reserve a table, or to sponsor a table if you cannot attend) tar chuig an oifig (office).

We would be very grateful to anyone who may be able to help us out with spot prizes, sponsorship etc.  Please contact Michelle as soon as possible.  Go raibh maith agaibh.

 

Oíche na nIarscoláirí / Past pupil night.

 Beidh oíche na nIarscoláirí againn do rang 6 2008/2009 ar

 Déardaoin 19ú Samhain sa scoil ag a 8.00pm. We will hold our Past

 Pupil’s night on Thursday the 19/11/09 at 8.00pm we are inviting

 last years 6th Class to attend with their parents. Bronnfar teastas ar na páistí ar an oíche.