Scéala Dara – 06/10/09

Clár fógraí/Noticeboard
Ba mhaith linn aird na dTuismitheoirí a tharraingt ar Chlár na bhFógraí taobh istigh den doras tosaigh. Crochfar postaeir agus fógraí chomh maith le cóip den Scéala Dara ar an gclár seo.
We would like to draw parent’s attention to the notice board inside the front door. Posters and notices for parents including a copy of the current Scéala Dara are posted on this for your convenience.

Fón Póca/ i-pods Meabhrán/Reminder

Tá polasaí scoile faoi seo. Tá fón na scoile ar fáil le glaochanna práinneacha a dhéanamh más gá. Níl cead “fón póca a thabhairt isteach ar scoil. The school phone is available to children for urgent calls. Chomh maith le sin, níl cead ag páistí i-pods a thabhairt isteach ar scoil. I-pods also are not allowed at school.

Spáinnis/Spanish
Beidh na ranganna Spáinnise ag tosnú arís tar éis an briseadh. Spanish classes will resume again after the Halloween break

Clár Spóirt Iar-Scoile/Afterschool Sports
Clár spóirt nua ag tosnú Dé Máirt 13/10/09 sa halla (6-12yr olds) 2.45pm-3.45pm.

Cuiridh Breithhá/Birthday Invitations.
Táimid ag iarraidh ar thuismitheoirí gan cuiridh Breithlá a thabhairt amach sa seomra ranga níos mó mar cothaíonn sé deacrachtaí do na páistí nach bhfaigheann aon chuireadh. (Please do not distribute Birthday invitations in the classrooms as it causes disappointment to the children who do not receive one)

Quiz Boird/Table Quiz

Beidh muid ag eagrú Quiz Boird na scoile (annual table quiz) le bheith sa Huntsman go luath. We would be very grateful to anyone who may be able to help us out with spot prizes, sponsorship etc., you might still have unwanted goodies at the back of the press. If so please contact Michelle in the office. Go raibh maith agat.

Féilire na bliana (Calendar)

• Samhain: 23/10/09 go 02/11/09
• 8ú Nollaig – Ní bheidh aon scoil do na páistí. Beidh an scoil dúnta ar an lá seo.
• Saoire na Nollag: leath-lá 22/12/09 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais Déardaoin 07/01/10
• Briseadh lár téarma (Mid-term) 18ú agus 19ú Feabhra (2lá )
• Cóineartú 16ú Márta
• Lá le Pádraig 17ú Márta
• Saoire na Cásca (Easter): leath-lá 26/3/10 Páistí ag dul abhaile ag 12.00 Ar ais 12/04/10
• Céad Comaoineach/First Holy Communion 24ú Aibreán
• Leathanta saoire bainc (Bank Holiday) 3ú Bealtaine
• Leathanta saoire bainc (Bank Holiday) 7ú Meitheamh
• Saoire an tSamhraidh (Summer) leath-lá Páistí ag dul abhaile ag 12.00 25/06/10