Scéala Dara

 

 

Scéala Dara

12/05/10

 

Grianghrafadóir

Beidh an grianghrafadóir sa scoil amárach.  School photographs will be taken tomorrow.  If you require a family photograph, please send a note to class teacher.  Class photos will be taken of Naíonáin Bheaga agus Rang 6.  A sample pack will be sent home to you with prices etc. you can then choose if you wish to purchase the photographs, or can just return the pack.  Prices from €5-€30.  No purchase necessary.

 

Cóineartú agus Comaoineach

Comhghairdeachas le Rang a 6 a rinne an Cóineartú agus Rang a 2 a rinne an Chéad Chomaoineach, le gairid. Míle buíochas le gach duine a thug cúnamh, ach go háirithe Cóiste na dTuistí agus na tuismitheoirí a chur cóisir álainn ar fáil don Chéad Chomaoineach. Ár mbuíochas arís leis an gCór agus na páistí a d’fhreastal ar an Aifreann dúinn.

 

Brat Glas

Comhghairdeas leis an gCoiste Glas.  Bhí siad ag obair go dian le bliain anuas ar chaomhnú uisce, athchúrsail, laghdú ar bhruscar úsáid leictreachais agus rinneadh measúnú ar an obair a rinneadar le déanaí.  Dúradh go raibh an obair ar ard-chaighdeán agus tá an tríú brat glas aimsithe acu don scoil.  Beidh an bronnadh ar siúl in Ostán Chuan na Gaillimhe ar an 26ú Bealtaine.  Míle buíochas do mhúinteoir Mari R6 a stiúraigh an tionsnamh íontach seo.

 

Scríobh Leabhar

Ghlac Rang 3, Rang 3/4agus Rang 4 páirt sa dtionscamh “Scríobh Leabhar”.  D’éirigh go híontach leo ar fad.  Beidh na páistí seo a leanas ag freastal ar Cheiliúradh don scríobh Leabhar in Óstán an Radisson ar an 7ú Meitheamh.  Caoilfhionn Ní Chéitinn, Andrea Ní Chuinn, Ali Layton, Seán Ó Connaill, Ava Ní Cheallaigh, Conor Ó Buaigh, Laura Ní Cheallaigh, Ciarán Mac an Toirealaigh Ó Draoí, Ciara Bhreathnach agus Mark Ó Dáláigh.   Maith sibh.

 

Féile Scoldrámaíochta

Ghlac R3 agus R4 páirt san Fhéile Scoldrámaíochta.  D’éirigh go h-iontach leo leis na drámaaí “Clann Lir” agus “Codladh Ceád Bliain”.  Chuaigh siad go Craobh na hÉireann (All-Ireland) sa Mhuileann gCearr a gus bhain siad duais amach don Bhunscoil is fearr.  Beidh an bronnadh ar siúl i bPáirc an Chrócaigh ar an gCéadaoin seo chugainn.

 

Féile Gael-Linn

Comhghairdeas leis na buachaillí agus cailíní as R5 agus R6 atá tar éis cáiliú don bhFéile Peile ar an Spideál.  Beidh sé ar an 26ú/27ú Bealtaine.  Go n’éirí an t-adh leo!

 

 

 

 

 

 

 

 

Peil Cailíní

Tá na cailíní ag glacadh páirt i mblitz peile inniu Deardaoin 13ú Bealtaine.  Go n’éirí leo!!

 

Eolaíochta

Ghlac R3 R3/4 agus R4 páirt sa Tionscanmh Eolaíocht “Discovery Primary Science” i mbliana.  Fuair muid deá-scéala gur éirigh linn an Gradan Eolaíochta a bhaint amach!  Rinne siad an t-uafás oibre don tionscnamh.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le na muinteoirí (Treasa, Gearoidín, Micheal agus Siobhan) a bhí páirteach sa dtionscnamh.

 

Gairdin na scoile

Tá gairdin na scoile againn i mbliana.  Tá go leor torthaí agus glasraí curtha againn agus tá siad ag fás go híontach.  Tá Sú talún, leeks, leitis, phataí agus oinnúin againn.

Is féidir grianghrafanna a fheiceáil ar an suíomh idirlíon do ghairdín na scoile.

 

Chorn Aisling de Paor

Beidh an chomórtas peile againn arís ar an 10ú Meitheamh.

Lá Spraoi ar an bpáirc

Beidh Lá Spraoi agus Díolachán Cácaí againn Dé hAoine seo chugainn 21/05/2010.  We will be celebrating the schools 25th Birthday with the children next Friday 21/05/2010. Beidh díolachán cacaí a eagrú ag R6 chun cabhrú linn íoc as busanna etc.  Bheadh muid an-bhuíoch as chabhair ar bith a bhfeadh ar fáil ó tuismitheoirí .  A funfilled day to look forward to with Bouncy Castles, Face Painters, balloons etc.  Dora, Boots, Mickey&Minnie Mouse and Bob the Builder will also drop in to say hello.  Thanks to the parents who have already offered their time and services.  If you have any other ideas please contact Michelle in the office.  Go raibh maith agaibh.

 

Naíonra/Montessori Ghaelscoil Dara

Ag glacadh le páistí nua do Mheán Fómhair 2010.  Preschool places, Free of Charge under ECCE Scheme.  Limited places available for new session 12.15-3.15pm.  Tuilleadh eolais 757145.  Please spread the word amongst your friends.

 

 

Gaelscoildara.scoilnet.ie/Gaelscoildara on Facebook